04/03/1630, 19

04/03/1630, 19

19 Dirck van Dusseldorp is op bevel van Beaumont door kamerbewaarder Herdersum betaald met 6 gld. voor een extraordinaris reis in dienst van het land naar Dordrecht.