04/03/1630, 3

04/03/1630, 3

3 HHM lezen een uittreksel uit het register van de resoluties van de RvS d.d 28 feb. betreffende een propositie van de advocaat-fiscaal van Holland in dat College gedaan over een zeker huis te 's- Hertogenbosch. Dit heeft toebehoord aan de abt en de kloosterlingen van de abdij van Berne, gelegen in het Land van Heusden. De advocaten Sille, Vergoes en Van Sorgen zijn van mening dat het huis als gevolg van de reductie van 's-Hertogenbosch de fiscus van HHM en niet de fiscus van de Staten van Holland moet volgen.
HHM verzoeken de gedeputeerden van Holland kennis te nemen van het advies en hun bezwaren tegen de daarin genoemde middelen kenbaar te maken.