04/03/1630, 4

04/03/1630, 4

4 Ontvangen is een brief van Jacob Olf de Jong d.d. Enkhuizen 25 feb. met informatie en advies over het op 6 feb. bij HHM ingediende verzoek van koperhandelaars in dit land, om de koperfacturen van Aken [Aachen] te bezwaren met inkomend konvooi. HHM schorten een beslissing op totdat ook van de hierover aangeschreven generaals van de konvooien en licenten bericht is ontvangen.