04/03/1630, 6

04/03/1630, 6

6 Beaumont verzoekt namens Z.Exc. prompt opdracht te geven tot de verstrekking van een voorschot op de maand soldij, waarin is toegestemd tot onderhoud van de in [ Gulik en Kleef] ingekwartierde troepen van graaf Willem. De maand soldij zou kunnen worden verrekend met de contributies die over de provincies reeds zijn omgeslagen of nog omgeslagen zullen worden. Ten tweede wordt HHM verzocht volkomen consent te willen dragen om de vijftien compagnie├źn die in het jaar 1628 zijn gelicht en met het afdanken van het krijgsvolk van tweehonderd tot honderd koppen zijn gereduceerd, weer aan te vullen tot het vroegere getal. Men zou dit op 1 april gerealiseerd willen zien. Ten derde wordt HHM gevraagd prompt consent te dragen voor de lichting van waardgelders bij petitie van Z.Exc. en de RvS, voor de tijd van vier herenmaanden.
HHM besluiten op het eerste punt de RvS alsnog te verzoeken om door ontvanger-generaal Doublet al het mogelijke te laten doen om een maand soldij te lenen. Op het tweede punt wordt de gedeputeerden van Holland verzocht de moeite te nemen de Staten van Holland - momenteel in vergadering bijeen - te bewegen in te stemmen met de gevraagde versterking. Op het derde punt wordt besloten de provincies op dit punt van de petitie schriftelijk te manen in allerijl hun consenten af te dragen, aangezien daaraan voor het land veel gelegen is.