04/03/1630, 7

04/03/1630, 7

7 Willem Brasser, resident van de hertog van Holstein, verzoekt zes dozijn Spaanse stoelen en goudleerbehang ter meubilering van het hof van de vorst te Gottorf vrij van konvooi uit dit land te mogen uitvoeren.
HHM zullen dit belemmeren.