04/03/1630, 8

04/03/1630, 8

8 Ontvangen is een brief van vice-admiraal Quast d.d. Enkhuizen 25 februari. Hij schrijft dat de Admiraliteit te Rotterdam alsmede de Admiraliteit in het Noorderkwartier hem hebben toegezegd hun oorlogsschepen bestemd voor de kust van Vlaanderen en het kruisen op de Noordzee, op 1 april gereed te hebben. De Admiraliteit te Amsterdam liet hem echter weten de schepen pas te kunnen laten uitvaren als ze over het toegezegde subsidie uit de provincies beschikten.
HHM besluiten de gedeputeerden van de verschillende provincies te vermanen alles in het werk te stellen om de Admiraliteiten de subsidies waarin is toegestemd, ook daadwerkelijk te laten krijgen.