04/03/1630, 9

04/03/1630, 9

9 De predikanten van 's- Hertogenbosch, wonend op een sauvegarde te Boxtel, verzoeken uit handen van rentmeester Bernaert Olffertsz. alle originele brieven en bescheiden van hun inkomen op het platteland onder contributie te mogen ontvangen. Daarnaast verzoeken zij HHM hun toe te staan de achterstallige cijnzen en renten te 's-Hertogenbosch te vergelden, die zijn verschenen maar onbetaald zijn tot en met 17 nov. 1629, en de huishuren die op Bamisdag [1 okt.] eveneens betaald moeten worden. De supplianten verzoeken HHM hun omwille van de invordering van de achterstallen de brieven voor korte tijd te lenen tegen een bewijs van ontvangst. Zij berusten erin de renten, pachten en de lijfrente op hun klooster en huis, op Bamisdag vervallen, te betalen.
HHM winnen hierover het advies van de RvS in.