06/03/1630, 1

06/03/1630, 1

1 De overscheppers, hoofdmeester en scheppers van de zijlvesten Aduard, Winsum en Delfzijl wordt kopie verleend van het schriftelijke antwoord dat de hoofdmannen van Groningen en Ommelanden hebben gezonden op hun remonstrantie.