06/03/1630, 9

06/03/1630, 9

9 Ontvangen is een brief van de president en de Raad van Vlaanderen d.d. Middelburg 30 nov. 1628, met advies inzake het op 25 okt. 1628 bij HHM ingediende verzoek van vrouwe Franceline degli Affettadi. De suppliante zou opheffing van het beslag op de Gistelarepolder, gelegen bij Breskens, moeten worden verleend. De polder is door ambtlieden van de Generaliteit in verband met de oorlog in beslag genomen om daarop te verhalen hetgeen zij op het sterfhuis van Affettadi's vader die aan vijandelijke zijde is gesneuveld, nog tegoed hebben. De suppliante, wonend aan deze zijde, zou voor het aflopen van het Bestand de deugdelijkheid van haar uitstaande schuld kunnen bewijzen en ook dat de polder haar vader toekwam en naderhand in het bezit was van haar broer, de heer van Gistel, wonend aan deze zijde.
HHM besluiten de RvS het rekest met dit advies voor onderzoek en advies ter hand te stellen.