08/03/1630, 4

08/03/1630, 4

4 Tot onderzoek van het voorstel van Jacob Claesz. Ketel betreffende het zuiveren van de binnenlandse paspoorten worden Oijen en Brunincxs gecommitteerd. Zij moeten hierover rapport en een schriftelijk advies uitbrengen.