08/03/1630, 12

08/03/1630, 12

12 Brunincx, een van de gedeputeerden namens Holland, verklaart dat wijlen Muys, Joachimi en hijzelf, wijlen vice-admiraal Geen Huygen Schapenham bij zijn aanstelling hebben beloofd dat hij admiraal L'Hermite na diens overlijden zou opvolgen en dat hij dan het volle gage zou genieten dat door L'Hermite in eerste instantie was bedongen.
HHM besluiten hiervan aan de erfgenamen van Schapenham op hun verzoek een akte te geven, om waar nodig gebruikt te kunnen worden.