12/03/1630, 1

12/03/1630, 1

1 Cornelis Berck, consul van de Nederlandse natie te Livorno, wordt toegestaan terug te keren om zijn priv├ęzaken af te handelen. Wel moet hij alvorens uit Livorno te vertrekken een persoon bij HHM voordragen die hem gedurende zijn afwezigheid zal vervangen.