12/03/1630, 16

12/03/1630, 16

16 Ontvangen is nog een brief met berichten van commissaris Cracou d.d. Elseneur [Helsingør] 10 februari. Er wordt geen resolutie genomen.