15/03/1630, 1

15/03/1630, 1

1 Jacques van Loo verzoekt om toelating tot het crikhoudersampt in het Vrije van Sluis.
HHM besluiten het advies van de RvS in te winnen.