15/03/1630, 4

15/03/1630, 4

4 Het verzoek van Lucas Joosten en Jan Rauwen om een octrooi voor tien jaren, om in de landerijen tussen Vreden en Winterswijk een bepaald soort aarde uit te graven ter vervaardiging van tabakspijpen, wordt afgewezen.