19/03/1630, 2

19/03/1630, 2

2 Ontvangen is een brief d.d. Groningen 26 feb. van de jonkers, hoofdelingen, eigenerfden en volmachten van de Ommelanden tussen de Eems en de Lauwers. Zij verzoeken HHM, alvorens te zijn gehoord, niet te beslissen over het verzoek van de burgemeesters van de stad Groningen betreffende de zijlvesten van Delfzijl.
HHM besluiten dat hierop te zijner tijd dient te worden gelet. Schaffer wordt een kopie van deze brief en het ingevoegd protest toegestaan.