20/03/1630, 3

20/03/1630, 3

3 Ontvangen is een brief van de gedeputeerden van het graafschap Zutphen d.d. Zutphen 2 maart o.s., met het verzoek de ingezetenen van de kleine open stadjes en de opgezetenen van het platteland in dit graafschap vrijstelling van licenten te verlenen voor de uitvoer van sparren, delen, ribben, planken en anderszins. Deze dienen ter wederopbouw van hun geruïneerde huizen.
HHM winnen hierover eerst het advies van de RvS in.