21/03/1630, 10

21/03/1630, 10

10 HHM lezen het antwoord van de Admiraliteit te Amsterdam d.d. 14 maart op de apostille gesteld op het verzoek van Joris Engelsz. van 19 februari. Deze heeft een model ontworpen om het Scheurtje [Kanaal van Mardijck] voor Duinkerke te stoppen. HHM achten het niet raadzaam een grote uitvoering van dit model te laten maken. Joris Engelsz. geven ze voor zijn moeite en tijdverlies toch een beloning.
HHM kennen hem 30 gld. toe en depĂȘcheren ordonnantie van betaling.