23/03/1630, 4

23/03/1630, 4

4 HHM lezen het antwoord van de RvS d.d. 23 maart op de resolutie van HHM van 15 maart, betreffende het traktement van de heer van Brederode als gouverneur van 's-Hertogenbosch. Het traktement van de gouverneur van Breda was 400 gld. per maand en het traktement van de gouverneur van Bergen op Zoom 300 gld. per maand. Het gouvernement van 's- Hertogenbosch is niet alleen moeilijker, het brengt ook meer kosten met zich mee dan de beide andere gouvernementen.
Nadat bijzondere acht is geslagen op de kwaliteit van Brederode besluiten HHM conform het oordeel van de RvS dat hij als gouverneur 400 gld. per maand zal ontvangen, net als de gouverneur van Breda. Er moet nog worden overlegd waaruit dit zal worden betaald. De gedeputeerden van Zeeland verklaren zich akkoord met deze resolutie, op voorwaarde dat het traktement wordt betaald uit de vacante posten op de staat van oorlog.