26/03/1630, 4

26/03/1630, 4

4 Ontvangen wordt een brief van de stadhouder en raden van Palts-Neuburg d.d. Düsseldorf 14 maart, met klachten over het rigoreuze optreden van overste Gent.
HHM stellen deze brief ter beschikking aan de RvS.