26/03/1630, 12

26/03/1630, 12

12 Cornelis Egbertsz., Phillips Egbertsz., alsmede Barent Cornelisz. en Theunisz Phillipsz. wordt ieder de vrije uitvoer van twee merriepaarden toegestaan, om in het dorp Meeuwen hun land te bebouwen. Wel moeten ze borg stellen dat de merries niet naar vijandelijk of neutraal gebied zullen worden vervoerd.