30/03/1630, 10

30/03/1630, 10

10 Ontvangen is een brief van de Admiraliteit te Amsterdam d.d. Amsterdam 21 maart, met de lijst van personen van vijandelijke zijde die zij gevangen houden.
Er wordt geen resolutie genomen.