30/03/1630, 13

30/03/1630, 13

13 Hendrick Kreeckelaer, voormalig luitenant en nu kapitein en opvolger van wijlen kapitein Coenders, verzoekt om de in zijn rekest uiteengezette redenen om honderd rustingen uit 's lands magazijn voor honderd piekeniers onder zijn compagnie.
HHM winnen hierover eerst het advies van de RvS in.