30/03/1630, 14

30/03/1630, 14

14 Ontvangen is een brief van de Admiraliteit te Amsterdam d.d. 27 maart, met het verzoek aan HHM opdracht te geven tot spoedige betaling van de achterstallige subsidies in het eerste miljoen van het jaar 1629 van de provincies Holland , Friesland en de Generaliteit.
HHM besluiten het te laten bij de moeite die al is gedaan om de achterstallen aangezuiverd te krijgen.