30/03/1630, 15

30/03/1630, 15

15 HHM lezen de memorie van Johan Bertram van Scheidt, genaamd Wespenninck, afgezant van de vorst van Neuburg. Deze houdt in dat hij te Brussel geen akte van neutraliteit voor de stad Düsseldorf heeft weten te verkrijgen, waarin de clausule was opgenomen "dat men partijen van de ene, noch van de andere de stad zou mogen inlaten of aldaar overzetten". Hij verzoekt HHM zich te conformeren aan die akte van neutraliteit van de Infanta van Spanje en een gelijke akte te doen depêcheren. Daarnaast verzoekt hij de 250 man waarin is toegestemd in die stad te mogen uitbreiden tot een ordinaris garnizoen van 500 man.
Alvorens te beslissen zal hierover met Z.Exc. door de griffier van HHM ...1

1 De zin wordt in zowel S.G. 55 als S.G. 3189 afgebroken.