30/03/1630, 16

30/03/1630, 16

16 Jaqcues Douglas verzoekt om een aanstelling op een soldatensoldij onder de compagnie van kapitein Elphiston.
HHM gaan hier niet op in.