30/03/1630, 17

30/03/1630, 17

17 Jan Gerridtsz. Haack c.s., pachters van de zoutimpost gaande van de zoutbergplaats via het Zuiderkwartier en het Noorderkwartier, verzoekt om verlaging van het pachtgeld, omdat gedurende hun pachttermijn de licenten gesloten zijn geweest.
HHM besluiten hierover het advies van de RvS in te winnen.