30/03/1630, 18

30/03/1630, 18

18 Jan Tjarck, kapitein van de timmerlieden te velde, verzoekt om betaling van 2.700 gld. in verband met tijdens de belegering van Groenlo geleverde diensten.
De RvS wordt verzocht alle mogelijke middelen aan te wenden om de suppliant tevreden te stellen.