30/03/1630, 19

30/03/1630, 19

19 Resident Aissma verzoekt HHM om betaling van twee wisselbrieven, een van 800 en de ander van 1.224 rijksdaalder.
HHM besluiten de Gecommitteerde Raden van het Zuiderkwartier te verzoeken de twee wisselbrieven te betalen en deze in mindering te brengen op de door die provincie te betalen ordinaris en extraordinaris consenten van het jaar 1630.