30/03/1630, 2

30/03/1630, 2

21 Het met redenen omklede verzoek van Gooswijn Meurskens contra kapitein De Loge, wordt de RvS ter hand gesteld om na het horen van de partijen een besluit te nemen.

1 Deze resolutie is door een klerk ingeschreven in S.G. 55.