30/03/1630, 20

30/03/1630, 20

20 Henrick Ruijs verzoekt HHM de hoogschouten van 's- Hertogenbosch te machtigen hem de eed af te nemen als notaris.
HHM geven hem te kennen dat hij zich moet richten tot de Raad van Brabant .