30/03/1630, 21

30/03/1630, 21

21 De vier huidige kerkmeesters van de parochies en de kapelkerken te 's- Hertogenbosch verzoeken voor het onderhoud van de genoemde kerken een oort stuivers uit het rantsoen van de verpachting van de gemene middelen in de genoemde stad toe te staan, in overeenstemming met hetgene de armen uit kracht van het zevende artikel van de generale ordonnantie reeds trekken.
HHM besluiten hierover het advies van de RvS in te winnen.