30/03/1630, 22

30/03/1630, 22

22 Davit Portius, extraordinaris ingenieur wordt om de in zijn verzoek gemelde redenen een gouden medaille toegekend met een gewicht van drie once en 24 asen goud. Dit komt overeen met hetgene aan andere ingenieurs is gegeven voor hun aandeel in het beleg van 's- Hertogenbosch. De genoemde medaille zal hem door de ontvanger-generaal worden overhandigd.