30/03/1630, 24

30/03/1630, 24

24 Jan Jacobsz. Wijnkoop, voormalig rechter in Amboina wordt om de door hem naar voren gebrachte redenen een ordonnantie verleend van 34 maanden traktement tegen 300 gld. jaarlijks.