30/03/1630, 26

30/03/1630, 26

26 HHM lezen de namens de predikanten te Wezel ingediende memorie. Zij verzoeken ten eerste een priester in het dorp Haldern in het Land van Kleef te vervangen door Matheus Ludovicus, gereformeerd predikant. Ten tweede willen zij dat de in de kerk te Bislich aangestelde predikant Andreas Gribius gehandhaafd blijft in zijn ambt en daaruit een priester die de decaan van Xanten daarheen heeft gezonden, wordt geweerd.
HHM zullen deze memorie voor een beslissing overhandigen aan de RvS.