30/03/1630, 27

30/03/1630, 27

27 Ontvangen is een brief van de RvS d.d. 's-Gravenhage 12 maart. HHM hebben eerder de ambtlieden van de Overbetuwe en de Nederbetuwe en de Tielerwaard ieder een traktement van 600 gld. jaarlijks toegekend voor hun moeite, toezicht en bestuur over de bezetting van de redoutes op de rivieren. Dit komt nu met de verovering van 's- Hertogenbosch en andere plaatsen te vervallen. De RvS brengt nogmaals het belang onder de aandacht van HHM om het land van deze traktementen in de toekomst te ontlasten.
De retroacta zullen hierop worden nagezien.