30/03/1630, 28

30/03/1630, 28

28 HHM lezen het antwoord van de RvS d.d. 26 maart op de resolutie van HHM van 25 maart, betreffende het vinden van het traktement van 400 gld. per maand, die HHM hebben toegekend aan de heer van Brederode.
HHM oordelen conform het advies van de RvS, dat het voor het land het minst bezwaarlijk zou zijn als het traktement wordt betaald uit de openstaande posten op de staat van oorlog. De gedeputeerden van Holland geven alsnog te kennen deze zaak in overweging te willen houden.