30/03/1630, 29

30/03/1630, 29

29 Ontvangen is een brief van vice-admiraal Quast d.d. Enkhuizen 28 maart. Hij deelt mee dat indien het schip onder zijn gezag niet gereed is, hij op 1 of 2 april zal meegaan op het eskader van de Admiraliteit in het Noorderkwartier dat dan gereed zal zijn uit te varen, of op een ander schip van de Admiraliteit te Amsterdam bestemd voor de kust van Vlaanderen dat omstreeks dezelfde tijd gereed zal zijn. Ondertussen blijft hij in afwachting van zijn eigen schip, op voorwaarde dat daarop een kapitein wordt aangesteld die de goedkeuring heeft van de Admiraliteit in het Noorderkwartier en Quast zelf.
HHM zullen de vice-admiraal terugschrijven om hem te bedanken voor zijn ijver. Hij moet met de eerste gelegenheid naar zee gaan. Zijn schip zal in zijn afwezigheid worden bestuurd door zijn luitenant.