30/03/1630, 3

30/03/1630, 3

31 Met een voorschrijven van het stadsbestuur van Amsterdam d.d. 27 maart, verzoeken Pauwel de Wilhem en Cornelis van Leeuwen een som van 40 of 50.000 gld. te ontvangen als voorschot op de 170.000 gld. met rente ten laste van de Generaliteit.
HHM besluiten nogmaals serieus aan de provincies te schrijven hun tekorten in de subsidies aan de koning van Denemarken zonder uitstel aan te zuiveren, opdat de supplianten daaruit kunnen worden betaald.

1 Deze resolutie is door een klerk ingeschreven in S.G. 55.