30/03/1630, 31

30/03/1630, 31

31 Schaffer heeft conform het voorstel van HHM er gisteren nogmaals bij de gedeputeerden van Holland sterk op aangedrongen zich er bij de Gecommitteerde Raden van hun provincie voor in te spannen om de 30.000 gulden voor een maand soldij voor de ingekwartierde troepen onder graaf Willem waarmee door de provincies is ingestemd, binnen drie weken in baar geld op te brengen. Dit bedrag mag in mindering worden gebracht op hun quote in de 72.572 pond. De gedeputeerden van Holland hebben toegezegd daarbij de helpende hand te bieden. Verder besluiten HHM dat de RvS de kapiteins van de troepen alsmede kapitein Dirck Timmerman en Eppe van Gockinga aan moet schrijven de compagnie├źn onder hun gezag in allerijl te versterken tot tweehonderd koppen, om voor de tijd van drie herenmaanden na dato van de monstering onderhouden te worden uit het geld van de vier provincies. De 30.000 gld. zal worden gebruikt als loopgeld voor te werven volk.