30/03/1630, 32

30/03/1630, 32

32 Gehoord wordt het rapport van Schaffer over de twee punten die ambassadeur Vane vandaag aan hem heeft meegedeeld. Het eerste punt betreft de vredesonderhandelingen tussen de koning van Groot-Brittanniƫ en de koning van Spanje, het tweede punt het horen, onderzoeken en confronteren van de Engelse getuigen in de kwestie Amboina [Ambon]. HHM verzoeken Schaffer de moeite te nemen resident Carlaton die uit Engeland is teruggekeerd, thuis uit te nodigen. HHM zullen hem laten weten de twee punten die de ambassadeur persoonlijk aan Schaffer heeft meegedeeld, vanwege het publieke belang niet in behandeling te kunnen nemen noch daarvan kennis te kunnen dragen, aangezien deze niet bij de vergadering zijn ingebracht. Indien de ambassadeur iets aan deze staat heeft mee te delen of voor te stellen, moet hij dat schriftelijk bij de vergadering doen. Zo niet, dan zullen HHM deze (alsmede andere zaken van dien aard die in persoonlijke gesprekken worden meegedeeld) vanwege het publieke belang beschouwen als niet meegedeeld. Schaffer verzoekt resident Carlaton dit aan de ambassadeur te rapporteren.