30/03/1630, 5

30/03/1630, 5

51 Ontvangen is een brief van de Gedeputeerde Staten van Utrecht d.d. Utrecht 12 maart o.s., wat betreft de wisseling van repartitie van de compagnie├źn van de kapiteins Golstein en Mansaert.
Er wordt geen resolutie genomen.

1 Deze resolutie is door een klerk ingeschreven in S.G. 55.