30/03/1630, 7

30/03/1630, 7

7 Frederick, hertog van Holstein schrijft d.d. Dresden 12 jan. op met het verzoek om een vrije doortocht van wijn ten behoeve van zijn hofhouding.
HHM staan de vrije doortocht van twaalf tolvoeder rijnwijn toe, volgens de door HHM opgestelde lijst van vrijwijnen.