30/03/1630, 9

30/03/1630, 9

9 Ontvangen is een brief van de Admiraliteit in het Noorderkwartier d.d. aldaar 20 maart, met de lijst van de personen van vijandelijke zijde die zij gevangen houden.
Er wordt geen resolutie genomen.