02/04/1630, 10

02/04/1630, 10

10 Z.Exc. deelt HHM de inhoud van een brief mee d.d. Düsseldorf 28 feb., aan Z.Exc. geschreven door de raad van Palts-Neuburg. Het betreft de gevangenhouding van Adolff Raedt van Frens te Martfeld door de ingekwartierde troepen, alsmede een schrijven van deze Frens aan graaf Willem met het verzoek om uit gevangenschap en van borgtocht ontslagen te worden.
HHM zullen alvorens hierover te besluiten het advies van de RvS inwinnen.