02/04/1630, 12

02/04/1630, 12

12 Ontvangen is een brief van de raad van Palts-Neuburg d.d. Düsseldorf 22 maart, met klachten over de executies door de ingekwartierde troepen in de landen van Berg en Mark.
HHM besluiten deze brief aan de RvS voor advies ter hand te stellen.