03/04/1630, 8

03/04/1630, 8

8 Ontvangen is een brief van de burgemeesters, schepenen en de raad van de stad Tiel d.d. Tiel 16 maart. Een groep vijandelijke soldaten van het garnizoen te Venlo hebben de kaag van Hendrick Jansz. Wacker geplunderd. Deze was gelegen onder het tolhuis om stroomopwaarts te varen. Ook zijn diens knechten in gevangenschap weggevoerd, ondanks het paspoort van de Infanta van Spanje dat de schipper bezat. Het stadsbestuur van Tiel verzoekt HHM erop toe te zien dat de door Wacker geleden schade door de vijand wordt herstellen.
Deze missive zal de RvS ter hand worden gesteld teneinde die van het garnizoen ertoe te brengen het schip te herstellen en de knechten vrij te laten.