04/04/1630, 1

04/04/1630, 1

1 Ontvangen is een brief met berichten van commissaris Cracou d.d. Helseneur [Helsingør] 23 dec. 1629.
Er wordt geen resolutie genomen.