04/04/1630, 2

04/04/1630, 2

2 Ontvangen is nog een andere brief van Cracou d.d. Helseneur [Helsingør] 6 januari.
Er wordt geen resolutie genomen.