05/04/1630, 2

05/04/1630, 2

2 Ontvangen is een brief van commissaris Cracou d.d. Helseneur [Helsingør] 27 feb. en een kopie van het akkoord tussen de koning van Zweden en de keurvorst van Brandenburg, gemaakt op de overgave van de steden en plaatsen in het Bestandstraktaat, gesloten tussen de kroon van Zweden en die van Polen. De brief betreft de afspraken over de tol en het heffen daarvan, gemaakt door de koning van Zweden en de stad Danzig [Gdansk] op de inkomende en uitgaande goederen naar deze stad.
Deze brief zal met de kopie en met wat HHM met betrekking tot dit onderwerp verder van belang achten in het bijzijn van Z.Exc. en de RvS worden geresumeerd.